Fiziksel Arşiv Yönetim Sistemi Operasyonlar ve İş Akışları

AxionBlade® Archive Fiziksel Arşiv Yönetim Sistemi, firmaların kendi arşivlerini sakladıkları çok sınırlı ve basit bir arşiv deposunun yönetilmesinden, müşterilerinin arşivlerini saklayan ve gelen taleplere göre işlem gerçekleştiren çok kompleks operasyonları ve süreçleri içeren fiziksel arşivleme operasyonların yönetilmesinde ve kontrolünde yeteneklidir. AxionBlade® Archive Fiziksel Arşiv Yönetim Sistemi içerisinde bulunan çok sayıda modül ve işlevsel özellik sayesinde iş süreçlerinizi aksatmadan ve size zaman kazandırarak gerçekleştirmenize yardımcı olur

Sistem içerisinde, arşiv süreçlerinizdeki işlemlerin tamamını kontrollü olarak sürdürmek mümlündür. Sistem içerisinde yer alan birçok modül sayesinde evrak tarama, kutu klasör dosya takibi, sayım, dosya açıklamasına göre sistemde arama, lokasyonlar arası transfer, etiket basma, müşteri yerinde teslim tesellüm işlemleri, iade işlemleri vb. çok sayıda işlemi kontrollü olarak gerçekleştirmeniz mümkündür. AxionBlade® Archive Fiziksel Arşiv Yönetim Sistemi, LP (License Plate) takibi altyapısına sahip olduğu için hangi aşamada isterseniz geriye dönük tarihçe raporları almanız mümkündür.

 

AxionBlade® Archive İş Emirleri Dağıtma

 

AxionBlade® Archive Fiziksel Arşiv Yönetim Sistemi sayesinde arşiv depo süreçlerinizin tamamını barkod ya da RFID kontrollü  olarak yürütmeniz mümkündür. Uygulama alt yapısı itibari ile çok parametriktir ve iş süreçlerine kod geliştirmeden uyarlanabilmektedir. Arşiv yönetim sistemi emir bazlı bir çalışma yapısına sahiptir. İş planlarını yapabilecek yetkilere sahip kullanıcılar bilgisayar ekranları üzerinden iş planlarını yaratmakta ve bu planlar otomatik ya da manuel olarak sahada çalışan operatörlerin kullandıkları cihazlara yönlendirilmektedir. 

Sistemde gerçekleştirilebilen işlemlerin bir kısmı aşağıda başlıklar halinde listelenmiştir. uygulama hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

 

 • Kutu Kabul Sipariş Girişi / Excel'den Alma

 • Sipariş Kayıt Girişi

 • Hatalı Lokasyon Yönetimi

 • Hatalı Kutu Yönetimi

 • Günlük ve Anlık Operatör Atamaları

 • Statü Değişikliği ve Etiket Basma

 • Müşteri Kutu Rezervasyon

 • Otomatik Etiketleme ve Okuma

 • Sevk Siparişleri Girişi

 • Sevk Emirlerini Dağıtma

 • Sevk İrsaliyesi Girişi

 • Sevk Emirleri İptali

 • Sayım Planlama ve Yönetme

 • Kutu İade Planlama

 • Kutu İade İşlemleri

 • Müşteriden İade İşlemleri

 • Depolar Arası Transfer Emri Oluşturma

 • Dosya Tarama İşlemleri

 • Kutu Boşaltma İşlemleri

 • Lokasyonlar Arası Transfer

 • Kutu Toplama ve Yerleştirme İşlemleri

 • Dosya Klasörleme ve Kutulama İşlemleri

 • Sevkiyat Hazırlama İşlemleri

 • Müşteri Yerinde Teslim İşlemleri

 • Sipariş/Kutu/Müşteri Bazında Toplama

 • Kutu/Klasör/Dosya Sırt Açıklamaları

 • İrsaliye Basım İşlemleri

 • Operatör Yönlendirme İşlemleri

 • Faturalama İçin Toplam İşlem Bedelleri

 • Depolar Arası Transfer İşlemleri

 • Müşteriden Teslim Alındı İmzası Alma

 • Dosya İmha İşlemleri

 • Statü Değiştirme İşlemleri

 • Müşteriye Depoda Teslim İşlemleri

Sistem Özellikleri

Başarı Hikayeleri

 • Datasafe Türkiye
 • ReissWolf Türkiye

Tanıtım Dokümanı

Aşağıdaki link yardımı ile ürünün tanıtım dokümanını indirebilirsiniz.

Dokümanı indir

Sunum Dokümanı

Aşağıdaki link yardımı ile ürünün sunum dokümanını indirebilirsiniz.

Dokümanı indir

Örnek Operasyon Ekranları

  AxionBlade® Archive Arşiv Düzenleme ve Etiket BasmaAxionBlade® Archive Gel Al Siparişleri

  AxionBlade® Archive İmha İşlemiAxionBlade® Archive Teslim İşlemi ve Belgesi