Arşiv Yönetim Sistemi Faydaları

AxionBlade® Archive Arşiv Yönetim Sistemi, kullanıma başlanıldığı günden itibaren arşiv deponuzda verimliliği artırmakta ve izlenebilirliği eksiksiz olarak sağlamaktadır. Projenin kendini amorti etme süresi tamamen sizin iş süreçlerinize, projenin ebatlarına ve proje öncesinde yaşadığınız sorunlara göre değişiklik göstermektedir.  Sistemin en büyük getirisi iş süreçlerinizde ve arşiv kayıtlarında sağlayacağınız izlenebilirlik olacaktır. 

AxionBlade® Archive İzlenebilirlik

Projenin hayata geçmesinin ardından yapılan incelemeler ve somut verilere dayanarak sistemin getirilerini hesaplamak mümkündür. Bunları yapabilmeniz için proje öncesinde ver sonrasında ele almanız gereken temel başlıklar aşağıdaki gibidir.

 

 • Bulunamayan Kutu ve Dosyalar
 • İndeksleme ve Tarama İşlemlerinin Çıkardığı Durumlar
 • Depo İçerisindeki Operasyonların Operatörler Üzerindeki Dağılımı ve Performanslar
 • Operasyon Süreleri ve Hatalı Operasyonlar
 • Hatalı Kutu ve Evrak Taşıma, Yer Değiştirme vb. Durumlar ile Kaybedilen Zaman
 • Teslimat İşlemleri ve Operasyon Süreleri
 • Talep Karşılama Oranları ve Süreleri
 • Hatalı Teslimat ve Buna Bağlı Olarak İade İşlemlerinin Oluşması
 • Depo İçindeki Tüm Operasyonlarda Sistem Disiplini
 • Depo İçerisinde Arşiv Arama
 • Satış ve Faturalama için Ön Veri Oluşturacak Raporlamalar ve Doğrulukları
 • Sistemin Kurumsal Kimliğinize ve İş Süreçlerinize Kazandıracağı Farklı Değerler (Hızlı ve Hatasız Operasyon, İzlenebilirlik, Sistem Kontrolü vb.)
 • Sistem Bilgisi Üst Düzeyde ve İş Disiplini Sahibi Operatörler
 • Tüm Süreçleri Anlık İzleyebilme ve Müdahale Edebilme

 

Aşağıdaki değerler bu güne kadar gerçekleştirilmiş projelerde elde edilen verilere dayanarak ifade edilmiştir. Genel ve ortalama değerlerdir.

AxionBlade® Archive Genel Faydalar

 

AxionBlade® Archive

Sistem Özellikleri

Başarı Hikayeleri

 • Datasafe Türkiye
 • ReissWolf Türkiye

Tanıtım Dokümanı

Aşağıdaki link yardımı ile ürünün tanıtım dokümanını indirebilirsiniz.

Dokümanı indir

Sunum Dokümanı

Aşağıdaki link yardımı ile ürünün sunum dokümanını indirebilirsiniz.

Dokümanı indir